Reiki

Čo je Reiki?

Energia reiki je vnímaná ako príjemná pulzujúca energia, ktorá cez nás preteká. Lieči a uvádza do harmonického stavu – telo a myseľ, pritom má mnoho príjemných a užitočných účinkov, ako je uvoľnenie a relaxáciu, pocit vnútorného pokoja, istoty a blaženosti. Je to prirodzená a bezpečná metóda spirituálneho liečenia a sebazdokonalenia, ktorú môže používať každý. Dokáže pomôcť vyliečiť choroby a vždy má blahodarné účinky. Navyše možno reiki používať ako sprievodné liečenie pri všetkých ostatných terapiách – lekárskych aj liečiteľských. Vtedy urýchľuje hojenie a zmierňuje nežiaduce vedľajšie účinky liečenia inou metódou. Reiki je liečenie pomocou univerzálnej energie, ktorá je čistá a zdroj ktorej je nevyčerpateľný. Podporuje všetko živé a aktivuje vlastné sily. Metóda práce s reiki je celostná, tzn. že ošetruje celok – fyzické telo a duševnú oblasť. Človek je vystavovaný stresu a vplyvom okolia, ktoré uberajú energiu, a to sa neskoršie ukáže na jeho zdravotnom stave. Je to metóda, ktorá lieči skutočné príčiny nemocí a nie len následky. Reiki je veľmi vhodná pre chronicky chorých, pre ľudí so zníženou imunitou, pre alergikov, je správnym začiatkom zápasu s onkologickými chorobami. Tiež je jedným z najlepších riešení pre ľudí s psychickými problémami. Je vhodná aj pre tehotné ženy ako starostlivosť o dieťa spolu s matkou. Je prínosom pre ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi, ako sú maséri, učitelia a pod. Hlavne deti reagujú na ošetrenie s reiki veľmi rýchlo. Celkovo je reiki vhodné pre hocikoho okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sú preberané na kurze Reiki I.


Liečenie s Reiki

Pracovať s reiki znamená dodávať túto čistú energiu všetkým orgánom tela, a tým umožniť ich správne fungovanie. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnáva energetické pole človeka. Táto energia nemôže nikomu ublížiť, naopak, spúšťa liečebný proces tela, ktorý sa môže začať čistením najviac postihnutých orgánov. Preto môžu nastať najrôznejšie reakcie ošetrovanej osoby, ktoré je potrebné nechať odznieť. Ošetrovať možno kontaktne, tzn. rukami sa dotýkať ošetrovanej osoby alebo dištančne, tzn. poslať reiki nejakému človeku bez ohľadu na miesto, na ktorom sa práve nachádza.