Duchovná numerológia

Pri duchovnej numerológii sa dozviete Vašu energetickú výbavu, s ktorou ste prišli v čase Vášho narodenia na tento svet. Budete mať informácie o Vašom egu, bioenergii, sebavedomí, zdraví, intuícii, vytrvalosti, pokušeniach, duchovnej a nebeskej ochrane, láske a vzťahu s ľuďmi, o financiách a technických vedách. A ešte veľa ďalších informácií. 

Prepojením informácií z duchovnej numerológie a foto aury získate informácie pre skvalitnenie Vášho života. 

Duchovná numerológia sa dá využiť pri:

  • sebapoznávaní
  • riešení partnerských vzťahov
  • riešení vzťahov medzi rodičmi a deťmi
  • výchove detí
  • riešení rodinných vzťahov
  • riešení vzťahov v práci