Duchovná numerológia

Pri duchovnej numerológii sa dozviete Vašu energetickú výbavu, s ktorou ste prišli v čase Vášho narodenia na tento svet. Budete mať informácie o Vašom egu, bioenergii, sebavedomí, zdraví, intuícii, vytrvalosti, pokušeniach, duchovnej a nebeskej ochrane, láske a vzťahu s ľuďmi, o financiách a technických vedách. A ešte veľa ďalších informácií. 

 

Prepojením informácií z duchovnej numerológie a foto aury získate informácie pre skvalitnenie Vášho života. 

 

Duchovná numerológia sa dá využiť pri:

- Sebaznávaní

- Riešení partnerských vzťahov

- Riešení vzťahov medzi rodičmi a deťmi

- Výchove detí

- Riešení rodinných vzťahov

- Riešení vzťahov v práci