Chiromantia

Chiromantia sa praktikovala už v starej Číne, Indii a Egypte a v 15. storočí vyšla o tomto umení kniha. V 17. storočí bola dokonca vyučovaná aj na niektorých univerzitách.

Najväčší význam bol vždy dávaný na usporiadanie hlavných čiar na dlani. Základné čiary sú vytvorené na každej ľudskej dlani a dostali aj svoje oficiálne mená, označujú sa ako čiara života, čiara hlavy a čiara srdca. Čiara života naznačuje vitalitu a kvalitu života, čiara hlavy naznačuje intelektuálne možnosti a čiara srdca naznačuje povahu a emotivitu. Zhodnotenie týchto základných kvalít sa vykonáva podľa, dĺžky, hĺbky a umiestnenia čiar a tiež podľa prítomnosti ďalších vedľajších čiar.

Na rukách je možné nájsť mnoho informácií týkajúcich sa života človeka, napríklad:

 • partnerské vzťahy
 • povahu človeka
 • mentálne schopnosti a inteligenciu
 • životnú silu
 • zdravie
 • vhodné povolania
 • znaky bohatstva a majetku
 • deti
 • životné skúšky
 • životné úspechy
 • znaky jasnovidosti
 • schopnosť práce s energiami
 • znaky šťastia
 • liečiteľské schopnosti
 • cestovanie