Cenník

Podľa záujmu je možné vyhotoviť:

  1. Kontrolná fotka A6 + 15 minút výklad: 15 EUR
  2. Foto aury A6 + vyhodnotenie (3 tlačené strany textu) + 25 minút výklad: 25 EUR
  3. Foto aury A6 + veľké vyhodnotenie (11 tlačených strán textu) + 50 minút výklad: 40 EUR
  4. Malá numerológia: 5 EUR
  5. Veľká numerológia (cca 2 - 3 strany): 20 EUR